ติดต่อเรา
 • บียังค์ เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตและคิดค้นด้วยสูตรส่วนผสมสกัดจาก ผัก ผลไม้
   
 • และธัญญพืชเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับทุกครอบครัวหรือในชั่วโมงเร่งรีบ
   

 •  
 • บียังค์ อาหารเพื่อสุขภาพ 100% จากธรรมชาติ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายกว่า 60 ชนิด
   
 • ได้รับรางวัล...ยอดเยี่ยมประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ
   

 •  

 •  
 • ตำรับอาหารเสริมสุขภาพบียังค์ เป็นสิ่งค้นพบใหม่ล่าสุดในสาขาวิชาโภชนาศาสตร์และเป็นผลทำให้ค้นพบสาร
   
 • เมลาโทนิน สหรัฐอเมริกาเป็นจุดกำเนิดของการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และนักโภชนาการที่สนับสนุน
   
 • การสังเคราะห์สารเมลาโทนินในร่างกายซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวและดูอ่อนเยาว์ขึ้น
   
 • สูตรอาหารนี้ได้มาจากผักธรรมชาติมากกว่า 60 ชนิด
   
 • ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลกันในร่างกาย ได้แก่
   
 • --การปลดปล่อย (Release) –มุ่งที่จะทำลายและกำจัดสารพิษที่ร่างกายไม่ต้องการ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย
   

 •  
 • --การผ่อนคลาย (Relax)—สนับสนุนการสร้างสารเมลาโทนินธรรมชาติ ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นภายในร่างกาย คือ
   
 • ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ซ่อมแซมอวัยวะภายในให้แข็งแรงและทำให้ร่างกายดูเยาวว์วัยขึ้น
   
 • --การฟื้นฟู (Revive)—สร้างเนื้อเยื่อในร่างกายดูเยาว์วัยชึ้นและสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ขึ้น
   

 •  
 • -- มีความปลอดภัย 100% เป็นผลให้บริษัทประกันภัยรับประกันภัยด้วยวงเงิน 20 ล้านบาท
   
 • -- ได้รับรางวัลอาหารเสริมเพื่อสุขภาพระดับนานาชาติ
   
 • -- สกัดสารอาหารที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกาย จากผลไม้ ผัก ถึงกว่า 60 ชนิด ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี
   
 • -- ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดูเยาว์วัยหรือช่วยชลอความชรา
   
 • -- ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล